Komunálne voľby 2018

 27.08.2018

     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

link: http://www.minv.sk/?volby-oso2018


1 2