Komunálne voľby 2018

 28.08.2018

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Pani Anna Fejerčáková, tel.č.051/7796337, bzenov@onlinenet.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: bzenov@onlinenet.sk

Kandidátne listiny:

pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018 preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie, pani Anna Fejerčáková

Obecný úrad Bzenov 3 (v prípade neprítomnosti Bzenov 130) tel. č. 0918 613 423

e-mail: bzenov@onlinenet.sk


1 2