Návrh dodatku č.2-2019 k VZN č.2/2011

 07.06.2019

Návrh dodatku č.2-2019 k VZN č.2/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení: Tu

1 2