Uzávierka cesty R.Pekľany-hranica PSK-KSK

 22.07.2019

Od 22.07.2019 do 11.08.2019 bude v čase od 6:30 do 18:00 z dôvodu udržiavacích prác - oprava živičného povrchu, uzavretá cesta III/3460 v úseku Ruské Pekľany - hranica prešovského a košického samosprávneho kraja. Podrobné informácie a opis obchádzok nájdete v Oznámení Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunkácií tu:

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5