Oznam o výkupe papiera a použitého kuchynského oleja

 04.02.2020

Oznam  výkupe papiera a použitého kuchynského oleja v PET fľašiach..


Dňa 05.02.2020, t.j. v stredu sa uskutoční výkup papiera a výkup použitého kuchynského oleja baleného v PET fľašiach

- časopisy, noviny a knihy bez textilných obalov zviazaných v balíkoch nie v kartónovej krabici a igelitke.

Miesto výkupu: pred OcÚ Bzenov

Čas výkupu: 17.30 hod.

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7