Objednávky


400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

 • 17.10.2018
  Externý manažment pre projekt "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu"
 • 24.08.2018
  Dodanie interiérového vybavenia pre projekt "Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov"
 • 22.08.2018
  Nafukovací hrad na Deň obce 01.09.2018
 • 11.06.2018
  Prenájom detského skákacieho hradu
 • 01.06.2018
  Extérne riadenie projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu"
 • 25.05.2018
  Prenájom nafukovacej atrakcie
 • 11.05.2018
  Zneškodnenie odpadu
 • 26.04.2018
  Revízie a servis plynových kotlov
 • 13.01.2017
  Zoznam odoslaných objednávok 2017
 • 15.03.2016
  Zoznam odoslaných objednávok 2016
 • 13.01.2015
  Zoznam odoslaných objednávok 2015
 • 24.09.2014
  dopravná značka prakovanie rezervované (IP16)
 • 19.09.2014
  vystúpenie skupiny MLOCI na súťaži DHZ
 • 17.09.2014
  jedálne kupóny
 • 10.09.2014
  sieť tenisová, sada tenisových čiar
 • 10.09.2014
  vypracovanie PD pre stavebné povolenie Rekonštrukcia ČOV Bzenov
 • 04.09.2014
  vypracovanie vyhod.prevádzky ČOV Bzenov pre potreby vydania povolenia
 • 14.08.2014
  jedálne kupóny
 • 06.08.2014
  1100 lkontajner-1ks,110 l-2ks,závesné koše na odpadky 20l-2ks,záv. koše na odpadky-4ks
 • 15.07.2014
  jedálne kupóny
 • 29.05.2014
  jedálne kupóny
 • 25.04.2014
  jedálne kupóny
 • 28.03.2014
  120 l kontajner - plastový čierny 10 ks
 • 21.03.2014
  jedálne kupóny
 • 04.03.2014
  čistenie kanalizácie
 • 04.03.2014
  jedálne kupóny
 • 04.12.2013
  tlačiva-oznámenie o uzavretí manželstva, oznámenie o umrtí
 • 02.12.2013
  zimná údržba miestnej komunikácie
 • 05.11.2013
  jedálne kupóny
 • 14.10.2013
  oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania
 • 03.09.2013
  oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania
 • 04.07.2013
  jedálne kupóny
 • 13.06.2013
  čistenie kanalizácie
 • 04.06.2013
  odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení
 • 09.05.2013
  čistenie kanalizácie
 • 16.04.2013
  ubytovanie v priestoroch ZŠ
 • 30.04.2013
  jedálne kupóny
 • 26.02.2013
  jedálne kupóny
 • 14.01.2013
  tlačiva priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,FO,PO
 • 04.01.2013
  jedálne kupóny
 • 12.12.2012
  oprava malotraktora
 • 05.12.2012
  služby na rok 2013/štátna vod.správa,stavebný úrad,pozemné komunikácie/
 • 05.12.2012
  zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov
 • 27.09.2012
  mapy-vojenské,úradné noviny Šarišskej župy,súpis z r.1828,súpis z 50 rokov
 • 21.09.2012
  jedálne kupóny
 • 17.09.2012
  diár samosprávy 2013
 • 24.08.2012
  kuchynská linka TOSCA,drez univerzalny(kuchyňa MŠ)
 • 31.07.2012
  poháre -hasičská súťaž
 • 17.05.2012
  dodávka a montáž vonkajších plastových roliet
 • 15.06.2012
  jedálne kupóny
 • 05.01.2012
  prezentácia v maľovanej mape regiónu Prešov a okolie
 • 11.04.2012
  zber nadrozmerného odpadu VKK
 • 10.04.2012
  jedálne kupóny
 • 27.02.2012
  výrub a orezanie stromov vo dvore a záhrade obecného úradu
 • 16.02.2012
  jedálne kupóny
 • 26.01.2012
  auditorské služby, overenie účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011
 • 26.01.2012
  zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov
 • 05.01.2012
  účtovné súvzťažnosti
 • 22.11.2011
  posypový materiál-troska
 • 01.01.2011
  jedálne kupóny
 • 23.09.2011
  vrecia na PVC fľaše
 • 31.07.2011
  zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice
 • 21.06.2011
  sklapacie nožičky na stôl
 • 03.06.2011
  cement, suchý betón ...
 • 20.04.2011
  výmena okien 2. etapa
 • 08.04.2011
  kancel. potreby
 • 07.04.2011
  oprava prac. náradia, stojam na smetné koše
 • 07.04.2011
  oprava rozvodov vody na OcÚ
 • 06.04.2011
  oprava vchod. dverí KD
 • 22.03.2011
  plast. okná KD
 • 26.01.2011
  databáza katastra nehnuteľnosti
 • 26.01.2011
  kópia kat. mapy